Onze Missie en Visie

Met Voedselbos Zwolle willen we gezond en lekker eten én onze liefde voor de natuur dichterbij de stad en haar mensen brengen. We gebruiken hierbij de vier thema’s Voedsel, Natuur, Sociale verbinding en Gedeeld eigenaarschap.

Foto: Scott Webb

Voedsel

Een gezond leven begint met gezonde voeding. Wat is er nou lekkerder dan een versgeplukte framboos of peer. Bij Voedselbos Zwolle worden alle producten met zorg voor plant en dier geteeld, zonder gifstoffen of kunstmest.

Misschien ken je het wel, de aardbei van de koude grond smaakt een stuk beter dan die uit de kas. En de appels in de tuin van de buurman zijn toch echt beter dan die uit de supermarkt. Die smaakervaring willen wij ook bieden. 

Wist je dat de voedingswaarde van groenten en fruit uit regeneratieve landbouw hoger is dan uit de industriële landbouw? (Montgomery, 2022)

Het systeem voedselbos is ook weerbaar tegen stress en ziekte. Doordat er zoveel verschillende soorten worden geteeld, gedraagt het landschap zich als een natuurlijk ecosysteem. Je hebt hierdoor minder last van ziekten en kunnen de planten hitte, droogte en heftige regenval beter verdragen. Mocht er toch een soort zijn die een slecht jaar heeft, er zijn genoeg andere soorten die wél gewoon geoogst kunnen worden: minder risico’s voor de ondernemer als voor de klant.

Het eetbaar landschap wordt tevens circulair. Dit betekent dat het wordt gevoed door uitsluitend natuurlijke bronnen en grondstoffen en dat alle restproducten weer terugstromen in het systeem.

Natuur

Wij zijn liefhebbers van de natuur. Helaas gaat het in Nederland niet zo goed met de natuur. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er in Nederland helemaal geen wilde natuur meer is. Ondanks dat zijn wij er van overtuigd dat het voor alles en iedereen beter is als Nederland meer groene natuur zou hebben.

Een voedselbos draagt op verschillende manieren bij aan de natuur. Het verhoogt de biodiversiteit doordat allerlei planten en diersoorten er zich kunnen vestigen. Daarnaast kan een voedselbos water opslaan en zuiveren. Dit is zeer wenselijk in tijden van droogte. Ook zijn bomen en struiken dé manier om koolstofdioxide (CO2) uit de lucht te halen, wat weer een steentje bijdraagt aan het verminderen van de totale hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer.

Ten slotte maken we (uiteraard) geen gebruik van gifstoffen of kunstmest, beide zeer slecht voor onze natuur. 

Foto: Blake Ludwig

Foto: Shane Rounce

Sociale verbinding

Het voedselbos is er voor iedereen die er van wil genieten: jong en oud, buurtbewoner of wereldreiziger. Samen bouwen we aan een nieuw stuk natuur in Zwolle! Een voedselbos is een uitgelezen plek om nieuwe mensen te leren kennen en samen de handen uit de mouwen te steken en te genieten van het groen. Je kan er van alles leren, óf je kan anderen wat leren. 

We zijn druk met het bedenken en ontwikkelen van leuke activiteiten, zoals oogstfeesten, workshops en rondleidingen. Natuurlijk kun je ook regelmatig helpen op het land als vrijwilliger.

 Wil jij ook meehelpen?

Gedeeld eigenaarschap

Om onze missie en visie daadwerkelijk voor de samenleving te realiseren en niet puur voor onszelf, gaan we het bedrijf inrichten als een sociaal-maatschappelijke onderneming. Voorbeelden hiervan zijn een coöperatie of steward ownership. Het belangrijkste voor ons is dat we circulair ondernemen samen met de stad en tegelijkertijd zorg dragen voor natuur en biodiversiteit. Momenteel zijn we druk bezig om de uiteindelijke structuur vorm te geven. 

Binnenkort volgt er meer informatie over hoe je kunt mede-eigenaar kan worden of kan investeren in Voedselbos Zwolle.

Foto: Dylan Gillis

Gedeeld eigenaarschap

Om onze missie en visie daadwerkelijk voor de samenleving te realiseren en niet puur voor onszelf, gaan wij ondernemen wij volgens de principes van ‘steward ownership’. Dit betekent dat de aandeelhouders dienend zijn aan het bedrijf en de missie van het bedrijf. Zo kunnen we samen het verschil maken en ons richten op het maken van een positieve impact op de samenleving. 

Otto en Bram zijn de zogeheten ‘stewards’ van het Voedselbos Zwolle en samen drijven ze  onderneming en zijn verantwoordelijk voor de koers van het bedrijf. Zij hebben het stemrecht en handelen in overeenstemming met de missie van het bedrijf. De stewards hebben dan ook geen persoonlijk economisch belang bij de winst die de onderneming maakt.

Elke (beginnende) onderneming heeft financiering of investeerders nodig, en dat is bij een steward-owned bedrijf niet anders. In geval van een steward-owned bedrijf betekent dit evenwel dat er echt wordt geïnvesteerd in de missie. Als investeerders stop je er geld in, maar krijg je hier geen of nauwelijks zeggenschap voor terug. Dit betekent natuurlijk niet dat je er als investeerder helemaal niets voor terugkrijgt. Investeerders worden eerlijk gecompenseerd, maar hebben niet zonder meer recht op de volledige winst. Over de winst worden duidelijke afspraken gemaakt: deze wordt geherinvesteerd in de onderneming, gebruikt in lijn met haar missie of gedeeltelijk uitgekeerd aan investeerders. In de praktijk betekent dit dat iedereen mede-eigenaar kan worden van het voedselbos. Dit kan via het kopen van een certificaat met een vast rentepercentage.

Binnenkort volgt er meer informatie over hoe je kunt investeren in Voedselbos Zwolle.

Photo by Dylan Gillis